Τo πρόγραμμα PharmacyDirect Business Support 365, δίνει τη δυνατότητα στους εταιρικούς πελάτες μας να επικοινωνούν μαζί μας για κάθε ανάγκη που σχετίζεται με την ασφάλεια της επιχείρησης και την προμήθεια φαρμακευτικού εξοπλισμού. Κάθε επιχείρηση έχει συγκεκριμένο σύμβουλο στη PharmacyDirect με τον οποίον μπορεί να συζητάει τις υπάρχουσες ανάγκες και να σχεδιάζει λύσεις.

To πρόγραμμα αφορά μόνο εταιρικούς πελάτες και ισχύει για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Για τα προϊόντα που ανήκουν στο πρόγραμμα business support υπάρχει το σχετικό σήμα στη σελίδα του εκάστοτε προϊόντος.

Σήμανση προϊόντος που ανήκει στο πρόγραμμα:

business support